Innspill til fagskolen

- Om forhold du mener vi bør kjenne til!

Forhold som fungerer for dårlig, hendelser du har opplevd, forslag om forbedringer eller andre typer innspill du mener fagskolen bør få.

Fyll inn skjemaet
Innsenders navn *
Epost *
Telefon
Tilknytning
Emne (En passende tittel på innspillet) *
Beskrivelse av forhold, problem, hendelse og/eller forslag til forbedring *
Verifisering

Innholdet i skjemaet blir sendt til behandling hos rektor, og blir behandlet i henhold til fagskolens prosessbeskrivelse "Ordning for innspill og tiltak". Kvittering og annen informasjon blir sendt til den e-postadressen som er oppgitt.